I Tore Hunds rike

Ressurser og rikdom

 • Forside

  2023 - vårt markeringsår

  I 2030 er det klart for nasjonaljubileum. 1030 er et av de mest symbolsterke årstallene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter, fikk dyptgripende konsekvenser for det norske riket. 1030 kan derfor beskrives som et vendepunkt med en virkningshistorie som det norske samfunnet fortsatt bygger på. I 2030 kan vi derfor feire at Norge har bestått som rike i tusen år. Og mye av hendelsene som førte til dette, har sin historie i Tore Hunds rike. I 2023 skal vi markere dette, under tittelen ressurser og rikdom.

  Aktuelt

  I Tore Hunds kjølvann

  I Tore Hunds kjølvann er ei markering av posisjonen håløygske høvdinger hadde, og hvilken rolle de spilte i opptakten til slaget på Stiklestad 29. juli

  Les mer »

  JUBILEUMSPROGRAM 2023

  I TORE HUNDS RIKE 2023 Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter

  Les mer »
  Organisering

  Styringsgruppe

  Styringsgruppe:
  • Ordfører Harstad kommune, Kari-Anne Opsal (leder)
  • Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver Sametinget
  • Sabrina Van Der Ley, direktør Sør-Troms museum
  • Arne Bernt Håkonseth, prost Trondenes prosti
  • Henry Andersen, Harstad kommune

  Prosjektgruppe

  • Maren Aurebekk, Harstad kommune
  • Tore Einar Johansen/Mona Høydahl, Trondenes historiske senter
  • Ian Grohse, UiT
  • Maria-Daniela Raasch, Trondenes kirke
  • Tone Elvebakk, Vardobaiki samisk senter

  Mål:

  Tore Hunds rike skal løfte frem regionens historie gjennom deltakelse i «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år». Vi skal skape begeistring og gjennomføre kunnskapsbaserte aktiviteter og arrangement i årene før og i selve jubileumsåret 2023.

  Vikinghøvdingen fra nord

  Tore Hund (norrønt Þórir hundr), født rundt 990 og død en gang etter 1030, var en av de betydeligste høvdingene i Hålogaland. Han hadde gård på Bjarkøy i det senere Troms fylke. Tore Hund var en av lederne i opprøret mot kong Olav Haraldsson Digre, slik det er blitt beskrevet i Snorre Sturlassons saga om Olav den hellige i Heimskringla.

  Tore Hund var ute i vikingtokter og ledet flere ekspedisjoner nordover til Kolahalvøya og Kvitsjøen i Bjarmeland (dagens Russland). Da Olav Haraldsson ble konge, ble Tore Hund hans lendmann i nord [1]. Over tid surnet forholdet mellom kongen og Tore, det startet med kornmangel i Hålogaland, noe som førte til drap. Drapene førte til hevn og nye drap, og det tvang Tore Hund til å gå i opposisjon til Olav Haraldsson og alliere seg med den danske kongen Knut den mektige. Konflikten endte i det store slaget ved Stiklestad i 1030.