I Tore Hunds rike

Ressurser, makt og rikdom

 • Forside

  2023 - vårt markeringsår

  I 2030 er det klart for nasjonaljubileum. 1030 er et av de mest symbolsterke årstallene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter, fikk dyptgripende konsekvenser for det norske riket. 1030 kan derfor beskrives som et vendepunkt med en virkningshistorie som det norske samfunnet fortsatt bygger på. I 2030 kan vi derfor feire at Norge har bestått som rike i tusen år. Og mye av hendelsene som førte til dette, har sin historie i Tore Hunds rike. I 2023 skal vi markere dette, under tittelen ressurser og rikdom.

  Aktuelt

  Tore Hunds čehporis (skinnkrage)

  Várdobáiki gjenskaper Tore Hunds čehporis (skinnkrage/fell). Målet med prosjektet er å formidle samisk tilstedeværelse, samfunn, tro, samhandling mm i vikingetiden. Snorre Sturlason skriver at Tore

  Les mer »

  Orienteringsmøte på Bjarkøy

  Lørdag 29. januar inviterte Bjarkøy historielag til et uformelt møte med Tore Hunds rike som tema. Prosjektleder Nina Dons-Hansen fortalte om arbeidet med jubileumsprogrammet for

  Les mer »
  Organisering

  Styringsgruppe

  Styringsgruppe:
  • Ordfører Harstad kommune, Kari-Anne Opsal (leder)
  • Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver Sametinget
  • Sabrina Van Der Ley, direktør Sør-Troms museum
  • Arne Bernt Håkonseth, prost Trondenes prosti
  • Henry Andersen, Harstad kommune

  Prosjektgruppe

  • Maren Aurebekk, Harstad kommune
  • Tore Einar Johansen/Mona Høydahl, Trondenes historiske senter
  • Ian Grohse, UiT
  • Maria-Daniela Raasch, Trondenes kirke
  • Tone Elvebakk, Vardobaiki samisk senter

  Mål:

  Tore Hunds rike skal løfte frem regionens historie gjennom deltakelse i «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år». Vi skal skape begeistring og gjennomføre kunnskapsbaserte aktiviteter og arrangement i årene før og i selve jubileumsåret 2023.

  dager
  timer
  minutter
  sekunder

  dager igjen til 2023

  Vikinghøvdingen fra nord

  Tore Hund (norrønt Þórir hundr), født rundt 990 og død en gang etter 1030, var en av de betydeligste høvdingene i Hålogaland. Han hadde gård på Bjarkøy i det senere Troms fylke. Tore Hund var en av lederne i opprøret mot kong Olav Haraldsson Digre, slik det er blitt beskrevet i Snorre Sturlassons saga om Olav den hellige i Heimskringla.

  Tore Hund var ute i vikingtokter og ledet flere ekspedisjoner nordover til Kolahalvøya og Kvitsjøen i Bjarmeland (dagens Russland). Da Olav Haraldsson ble konge, ble Tore Hund hans lendmann i nord [1]. Over tid surnet forholdet mellom kongen og Tore, det startet med kornmangel i Hålogaland, noe som førte til drap. Drapene førte til hevn og nye drap, og det tvang Tore Hund til å gå i opposisjon til Olav Haraldsson og alliere seg med den danske kongen Knut den mektige. Konflikten endte i det store slaget ved Stiklestad i 1030.