Visualisering av naustet til Tore Hund?

Arkeologer fra Tromsø museum og fylkeskommunen har både i 2019 og 2021 gjort utgravinger med resultater som beviser at sporene i terrenget i Nergårdsvika er fra stor-naustet til vikinghøvdingen Tore Hund. Funnene på Bjarkøy viser at naustet var over åtte meter høyt og har huset et skip som var større en både Oseberg- og Gokstadskipet. I arbeidet med Tore Hunds rike ønsker vi å påvirke slik at naustet blir visualisert, gjerne via din mobil når du kommer til Bjarkøy. Dette er det Troms og Finnmark fylkeskommune som må ta regi på og vi har utfordret fylkeskonservator Monica Dahl (bildet) på dette. Et lite skilt som bevitner det arkeologiske funnet er alt som er her i dag. Vi jobber nå for at historien må fortelles og synliggjøres enda bedre.

Lokalmatprodusenter skal løftes frem

I jubileumsåret 2023 ønsker vi å løfte frem lokalmatprodusenter i regionen som har sin unike historie og vi ønsker å hente frem kunnskapen om historisk mattradisjon. Dette skal vi gjøre i samarbeid med Bondens Marked midtre Hålogaland med daglig leder Renate Skredlund i spissen. 1. november møtte prosjektleder Nina Dons-Hansen flere representanter fra Bondens Marked på Flesnes. Her ble vi enige om å jobbe videre med ulike ideer og møtes igjen i januar 2022. Det planlegges fagseminar, produktutvikling og ikke minst – et eget Bondens vikingmarked på Bjarkøy i 2023!