Lokalmatprodusenter skal løftes frem

I jubileumsåret 2023 ønsker vi å løfte frem lokalmatprodusenter i regionen som har sin unike historie og vi ønsker å hente frem kunnskapen om historisk mattradisjon. Dette skal vi gjøre i samarbeid med Bondens Marked midtre Hålogaland med daglig leder Renate Skredlund i spissen. 1. november møtte prosjektleder Nina Dons-Hansen flere representanter fra Bondens Marked på Flesnes. Her ble vi enige om å jobbe videre med ulike ideer og møtes igjen i januar 2022. Det planlegges fagseminar, produktutvikling og ikke minst – et eget Bondens vikingmarked på Bjarkøy i 2023!