Orienteringsmøte på Bjarkøy

Lørdag 29. januar inviterte Bjarkøy historielag til et uformelt møte med Tore Hunds rike som tema. Prosjektleder Nina Dons-Hansen fortalte om arbeidet med jubileumsprogrammet for 2023. Frode Bygdnes fra Harstad historielag fulgte opp med å gi deltakerne et innblikk i den viktige historien vår region bærer på. Vi kommer gjerne igjen snart for en ny oppdatering:)