Tore Hunds čehporis (skinnkrage)

Várdobáiki gjenskaper Tore Hunds čehporis (skinnkrage/fell). Målet med prosjektet er å formidle samisk tilstedeværelse, samfunn, tro, samhandling mm i vikingetiden. Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi han beskyttelse i slaget ved Stiklestad. Det viste seg å ikke være en kofte som beskrevet i bokmålsversjonen av Snorres saga, men en slags fell/kappe/krage som beskrevet i nynorskoversettelsen og også på originalspråket gammelislandsk.

Historien viser en utstrakt samhandling og kontakt mellom samene og nordmenn, og også at samene var viktige handelspartnere. Samenes tilstedeværelse og posisjon løftes i for liten grad opp i tradisjonell historieskriving, og dette ønsker Várdobáiki å gjøre noe med.

En ressursgruppe som har bestått av kunnskapsrike folk som til sammen har dekt mange fagfelt har jobbet frem resultatet. Ressursgruppen har bestått av Alf Ragnar Nielssen, Åsa Elstad, Dikka Storm og Maja Dunfjeld. Duojár/samisk håndverker som lager selve plagget er Ellen Berit Dalbakk.

  1. februar kl 12-15 på Várdobáiki blir det vernissage der Tore Hunds čehporis vises frem for første gang.

Illustrasjon: Alvin Jensvold