Informasjonsmøte nr 2 på Bjarkøy

Torsdag 9. juni gjennomførte vi i prosjektet et nytt informasjonsmøte på Bjarkøy. Her fortalte vi om status for arbeidet og for jubileumsprogrammet for 2023. Renate Skredlund fortalte at Bondens Marked har planer om marked på Bjarkøy som en del av programmet. Zigurjon Einarsson fra Fenes Film fortalte om dramaserien som skal spilles inn i Øyriket.