Jubileumsprogram 2023

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe. Allerede nå i høst har vi startet med tverrfaglige undervisningsopplegg om vår vikinghistorie i ungdomsskolene i Harstad. Vi fortsetter i 2023 og da blir også ungdommer i Kvæfjord og Tjeldsund kommuner med på opplegget. Vi stopper ikke der; undervisningsopplegget skal fortsette i årene fremover etter ønske fra skolene selv. Her er detaljene:

    • 8. trinn: Tore Hunds čehporis – utarbeidet av Várdobáiki muséum 

    • 9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap

    • 10. trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

I januar vil vi offentliggjøre programmet i detalj. Vi venter fortsatt på de siste finansielle avklaringene og har tro på at vi skal kunne gjennomføre det vi har planlagt – blant annet dette:

Februar: Offisiell åpning/markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord?

April: 
Fagseminar. Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag

Mai – august:
Jubileumsprogram med aktiviteter og arrangement i regionen for alle – i samarbeid Bjarkøy historielag, Visit Harstad, Sør-Troms museum, Pilegrim i nord – og mange flere samarbeidspartnere

Søndag 25. juni:
Utendørs festforestilling på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge

7.-8. juli:
Øyrock, Bjarkøy

28.-30. juli:
Olsokdagene, Trondenes

August:
 I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Avaldsnes

24.-27. august:
Grubleseminar, Trondenes kirke

September:
Bondens vikingmarked/vikingdager på Bjarkøy i samarbeid med Bondens Marked Midtre Hålogaland

Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum

20.-21. september:
Nasjonal nettverkssamling, Norge i 1000 år, på Bjarkøy og Trondenes

Oktober, uke 42:
UNG-konferanse for 10. trinn i hele regionen

29. oktober – 5. november:
Trondenesdagene

Ungdommens Hærpil

Desember:
Formell avslutning av jubileumsåret

Endelig og detaljert program kommer i løpet av januar:)  Da kommer det også en stor reportasje om jubileet i Aftenposten Historie!

Foto: Sør-Troms museum