Jubileumsprogram 2023

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe. Allerede høsten 2022 startet vi med tverrfaglige undervisningsopplegg om vår vikinghistorie i ungdomsskolene i Harstad. Vi fortsetter i 2023 og da blir også ungdommer i Kvæfjord og Tjeldsund kommuner med på opplegget. Vi stopper ikke der; undervisningsopplegget skal fortsette i årene fremover etter ønske fra skolene selv. Her er detaljene:

  • 6. trinn: Besøk og undervisningsopplegg på Trondenes Historiske senter i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken
  • 8. trinn: Tore Hunds čehporis – utarbeidet av Várdobáiki muséum
  • 9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap
  • 10. trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

Februar: Offisiell markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord?

April: 
24. april: Fagseminar på Trondenes Historiske senter.

27. april: Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag

Mai – august:
Jubileumsprogram med aktiviteter og arrangement i regionen for alle – i samarbeid Bjarkøy historielag, Visit Harstad, Sør-Troms museum, Pilegrim i nord – og mange flere samarbeidspartnere

17.-18. juni: Familiespelet Trond & Tyra på Borkenes, Kvæfjord

Søndag 25. juni:
1430: Festgudstjeneste i Bjarkøy kirke med blant annet biskop i Nidaros, Herborg Finset, koret Vàrdobiegga og Grytøy mannskor. Gudstjenesten vil foregå på samisk og norsk. Organist i Vågsfjord menighet, Ola Johannes Aadland, har det musikalske ansvaret for denne dagen i samarbeid med korene.

1800: Utendørs festforestilling på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge. 

7.-8. juli:
Øyrock, Bjarkøy

28.-30. juli:
Olsokdagene, Trondenes

Julie/august:
 I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Tjøtta på Helgeland

24.-27. august:
Grubleseminar, Trondenes kirke

September:
Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum

Oppstart av demenskor i regi av Harstad kulturskole

20.-21. september:
Nasjonal nettverkssamling, Norge i 1000 år, på Bjarkøy og Trondenes

Oktober, uke 42:
UNG-konferanse for 10. trinn i hele regionen

29. oktober – 5. november:
Trondenesdagene

Ungdommens Hærpil

Desember:
Formell avslutning av jubileumsåret

Foto: Sør-Troms museum

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe. Allerede nå i høst har vi startet med tverrfaglige undervisningsopplegg om vår vikinghistorie i ungdomsskolene i Harstad. Vi fortsetter i 2023 og da blir også ungdommer i Kvæfjord og Tjeldsund kommuner med på opplegget. Vi stopper ikke der; undervisningsopplegget skal fortsette i årene fremover etter ønske fra skolene selv. Her er detaljene:

  • 6. trinn: Om vikingtid på Trondenes – i regi av Den Kulturelle skolesekken og Sør-Troms Museum
  • 7. trinn: Pilotprosjekt i samarbeid Den Skolesekken, Harstad kommune og Sør-Troms Museum
  • 8. trinn: Tore Hunds čehporis – utarbeidet av Várdobáiki muséum 

  • 9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap

  • 10. trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

Februar: Offisiell markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord?

April: 
24. april: Fagseminar på Trondenes Historiske senter.

27. april: Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag

Mai – august:
Jubileumsprogram med aktiviteter og arrangement i regionen for alle – i samarbeid Bjarkøy historielag, Visit Harstad, Sør-Troms museum, Pilegrim i nord – og mange flere samarbeidspartnere

17.-18. juni: Familiespelet Trond & Tyra på Borkenes, Kvæfjord

Søndag 25. juni:
Utendørs festforestilling på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge

Gudstjeneste i Bjarkøy kirke

7.-8. juli:
Øyrock, Bjarkøy

28.-30. juli:
Olsokdagene, Trondenes

Julie/august:
 I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Tjøtta

24.-27. august:
Grubleseminar, Trondenes kirke

September:
Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum

Oppstart av demenskor i regi av Harstad kulturskole

20.-21. september:
Nasjonal nettverkssamling, Norge i 1000 år 

17. oktober:
UNG-konferanse for 10. trinn i hele regionen

29. oktober – 5. november:
Trondenesdagene

Ungdommens Hærpil

Desember:
Formell avslutning av jubileumsåret

Foto: Sør-Troms museum