JUBILEUMSPROGRAM 2023

I TORE HUNDS RIKE 2023

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe.

Aktiviteter som går over hele året:

6. trinn: Besøk og undervisningsopplegg på Trondenes Historiske Senter/Sør-Troms Museum i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken

8. trinn: Tore Hunds čehporis – undervisningsopplegg utarbeidet av Várdobáiki muséum

9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap

10. trinn: Serien «På hjul i Sigrids fotspor» om Tore Hunds søster – undervisningsopplegg utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

21.-28. februar                 Entreprenørskapsuke for 9. trinn

Offisiell åpning/markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden.

24. april: Sør-Troms Museum inviterer til spennende fagseminar i forbindelse med regionens markeringsår under Nasjonaljubileet Norge i 1000 år:

“Tore Hund og Adogit” Bergsveinn Birgisson, islandsk forfatter, doktorgrad i norrøn filologi

“Her skal du få kjenne en Bjarkøying! Om Tore Hunds ettermæle” Stefan Figenschow, doktorgradskandidat UiT

“Skrei eller skinn? Hålogalands utenrikshandel i vikingtiden” Ian Peter Groshe, førsteamanuensis i eldre historie UiT

«TV-serien – Sagaen fra Adogit» Sigurjon Einarsson, Fenes film

“Bjarkøyættas etterkommere” Astrid Mellem Johnsen, doktorgradskandidat UiT

27. april: Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag: Harstad historielag samler foredragene og beretningene fra de enkelte historielag fra seminar i april 2022 i et eget særhefte slik at dette stoffet kan bli tilgjengelig for et større publikum.

Juni:

Kultustien i Tore Hunds rike klargjøres for besøk. Her vil du finne informasjon på skilt fra Fotefar mot nord, i tillegg har vi gjort tilgjengelig en applikasjon som gir deg helt spesielle historier på hvert sted. Stoppestedene er: Nergårdsvika/tuftene etter Tore Hunds naust (ved nærbutikken), Tore Hund-bauaten (ved kirka), ØVergården (ved Ole Ottesastua), Frihågen (opp på høyden ved Øvergården) og Pila (på tur ned til nærbutikken igjen). Stien tar 1-2 timer å gå.

17.-18. juni: Vikingmarked og Familiespelet Trond & Tyra på Borkenes, Kvæfjord

I dette humoristiske og fengslende stykket, basert på virkelige historiske hendelser, tar Ola Bremnes deg med på et eventyr for små og store. Utforsk Trond og Tyras verden, to barn som går rundt på Trondenes og kjeder seg. Onkelen deres, han Asbjørn, har trosset Olav Digre sitt forbud og dratt ut på vikingtokt. Bygdefolket på Trondenes forventer at han skal komme hjem med skuta fullastet med korn og skatter, men spåkona Volveguri ser noe helt annet, hos ser at Asbjørn kommer hjem med blod på kappa… Denne spektakulære oppsetningen involverer barn, unge og voksne fra Kvæfjord, Harstad og Tjeldsund, samt deltakelse fra barne- og ungdomsteateret Uten Sidestøkke, elever fra Borkenes Skole, Kvæfjord.

https://www.visitharstad.com/hva-skjer/trond-og-tyra-p6656823

Søndag 25. juni:

1430: Festgudstjeneste i Bjarkøy kirke med blant annet biskop i Nidaros, Herborg Finset, koret Vàrdobiegga og Grytøy mannskor. Gudstjenesten vil foregå på samisk og norsk. Organist i Vågsfjord menighet, Ola Johannes Aadland, har det musikalske ansvaret for denne dagen i samarbeid med korene. https://www.visitharstad.com/hva-skjer/festgudstjeneste-i-bjarkoy-kirke-p6758703

1800: Utendørs festkonsert på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge. Hærens musikkorps inviterer med seg nordnorske verdensartister, nykommere, dansere, skuespillere, et mannskor og elever fra kulturskolen når det skapes Festkonsert i Tore Hunds rike. Festen starter i år 1030, tar oss frem til vår tid og litt forbi. Gjennom noen av musikkhistoriens mange bilder på makt, rikdom, hevn, kjærlighet, stormer, feiring, og fest, leder selveste Tore Hund oss gjennom konserten. Det blir både drama, høytid og fest når Bjarkøys store sopran, Hamida Kristoffersen og Harstads barytonrøst Audun Iversen entrer utescenen. De kommer hjem fra Operascener i Zürich, København og London for å gjøre noe de begge har gledet seg til lenge, nemlig synge utendørs i Tore Hunds rike. NB: konserten er utsolgt.

https://www.visitharstad.com/hva-skjer/festkonsert-i-tore-hunds-rike-norge-i-1000-ar-p6621493

7.-8. juli: Øyrock, Bjarkøy – musikkfest på selveste Bjarkøy, i Tore Hunds rike.

https://www.facebook.com/oyrockbjarkoy

21.-31. juli: I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Håreks Tjøtta

I Tore Hunds kjølvann er ei markering av hvilken posisjon håløygske høvdinger med Tore Hund i spissen hadde, og hvilken rolle de spilte i forbindelse med slaget på Stiklestad i 1030. Ideen bak prosjektet «I Tore Hunds kjølvann» er å markere de avgjørende reisene som Tore Hund og Asbjørn Selsbane gjorde i de dramatiske årene da striden mellom kongen og stormennene spisset seg før slaget på Stiklestad. Reisene viste hvordan høvdingene her nord var integrert blant de viktigste ættene i landet, og inngikk allianser over store avstander. På Tore Hund sin tid foregikk reisene med båt bragt fram av seil og årer, i våre dager beveger vi oss vanligvis med helt andre framkomstmidler.

Reisen skal skje med seilskonnerten Anna Rogde, og dermed gi noe av den følelsen det er å reise langsomt og være avhengig av vind og værforhold.

https://www.visitharstad.com/tore-hunds-rike/seilas-med-anna-rogde

28.-30. juli: Olavsdagene, Trondenes

Olsok er den Hellige Olavs festdag og feires 29. juli. Å feire Olsok med prosesjon fa Laugen og påfølgende gudstjeneste i kirka er en fast tradisjon her på Trondenes. Vi planlegger å feire stort i 2023 og inviterer til en utvidet feiring. Konsert, seminar, marked, foredrag, pilegrimsvandring og festgudstjeneste er noe av programpostene vi ser for oss. Ressurser og rikdom i Olavs-arven settes ut i livet. Med å invitere til Olavsdagene på Trondenes ønsker vi å gi et tilbud til tilreisende og lokalbefolkning. Vi er overbevisst om at dette vil trekke til seg mye folk og vil være et attraktivt arrangement for turistnæringen. Å markere Olsok er en naturlig del av markeringen for nasjonaljubileet 2030. Det knytter også sammen «Tore Hunds Rike- ressurser og rikdom» med selve utgangspunkt for Norge i 1000 år, nemlig Olav den Hellige.

https://www.visitharstad.com/hva-skjer/olavsdagene-pa-trondenes-p6632573

25. – 30. juli: Tore Hunds rike er representert under Olsokdagene på Stiklestad

Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT. Temaet for nasjonaljubileet og Tore Hunds rike 2023 er RESSURSER OG RIKDOM, og KRAFT er Stiklestads Nasjonale Kultursenters tolkning av det.

Utstilling: Tore Hunds čehporis
Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson. Várdobáiki museum har, som en del av Tore Hunds rike 2023 og Nasjonaljubileet 2030, gjennomført et forskningsprosjekt knyttet til dette. De kom fram til at det nok heller var snakk om en čehporis, en krage. Denne er gjenskapt og vises frem i foajeen på Stiklestad under Olsokdagene.

Les hele programmet her: https://stiklestad.no/olsokdagene-pa-stiklestad/

24.-27. august:

Grubleseminar, Trondenes kirke

«Grubleseminaret» er en uformell gruppering av fagpersoner med ulike spesialområder innen historie, arkeologi og kunsthistorie. En kjerne på 3 personer plukker ut et antall spesialister (6-8 personer). Sammen med disse gjennomfører de et grubleseminar over tre dager. Alle deltakere kommer til seminaret med en åpen innledning med relevant sammenlikningsmateriale og problemstillinger for drøfting som danner utgangspunkt for plenumsdebatt i forskningsobjektet eller i et tilstøtende lokale. Det gjennomføres også et publikumsarrangement. Etter seminaret fullfører deltakerne sitt bidrag i form av en artikkel til felles publikasjon om Trondenes kirke. Leder for «Grubleseminaret» er kunsthistoriker Morten Stige. Ved å samle noen av Norges fremste spesialister innen ovennevnte fagområder setter vi en av regionens mest betydningsfulle kulturminner på kartet. Dette bidrar til at vår region løftes enda mer fram i jubileumsåret 2023. Olav den Hellige er avbildet på et av alterskapene i Trondenes kirke, samt at det det ble funnet et pilegrimsmerke hvor han er avbildet. Boken blir publisert året etter seminaret. Vår markering av nasjonaljubileet vil dermed får leve videre i lang tid gjennom denne publikasjonen. Trondenes menighet og Sør-Troms Museum samarbeider om gjennomføring av prosjektet.

https://www.visitharstad.com/hva-skjer/grubleseminar-pa-trondenes-p6632563

September:

  • Fagseminar for produsenter, Bondens vikingmarked, Bondens Marked Midtre Hålogaland. I prosjektet «Smaken av Tore Hunds rike» vil Bondens marked ha fokus på bærekraftig lokalmat; historisk mattradisjon skal inngå som en naturlig del av Tore Hunds rike gjennom aktiviteter og arrangement. Dette vil styrke produsentene av mat og drikke, og gi kundene våre et mangfold av arktiske smaker. https://www.facebook.com/bondensmarkedmidtrehaalogaland
  • Pilotprosjekt for et 7. trinn: Den Kulturelle Skolesekken – historisk besøk på Bjarkøy, opplegg utarbeides av Harstad kommune/kulturenheten og Sør-Troms museum
  • Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum
  • Oppstart av demenskor i regi av Harstad kulturskole

20.-21. september:

Nasjonal nettverkssamling for nettverket Norge i 1000 år på Trondenes for inviterte deltakere

17. oktober:

UNG-konferanse i Harstad for 10. trinn i hele regionen. Vi bygger videre på Entreprenørskapsuka som ble gjennomført i februar. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord? Næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor får presentere seg for de unge. Konferansen gjøres i samarbeid med Hålogalandsrådet.

Oktober: Fagseminar på Trondenes Historiske Senter

29. oktober – 5. november:

Trondenesdagene

Trondenesdagene arrangeres hvert år i uken før Allehelgen i og rundt Trondenes kirke. Festivalen inneholder konserter, foredrag, seminar, gudstjeneste, pilegrimsvandring og ikke minst det tradisjonelle høstmarked på Trondenes Historiske Senter. Lokalprodusert mat er et fast innslag blant markedets mangfoldige tilbud. Trondenesdagene 2023 har som tema «Ressurser og rikdom.» Vi markerer også Olav den Helliges betydning for kirken og Trondenes som kirkested. https://www.visitharstad.com/hva-skjer/trondenesdagene-p5149433

November: Ungdommens Hærpil i samarbeid med konferansen Ly for stormen

I Ungdommens Hærpil – en samtale for nye tusen år møtes ungdom på historisk grunn for å snakke om det de mener er viktig for å bevare et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet. Sammen med en kunstner skal de skape et verk som synliggjør deres stemme i det offentlige rom. Vi ønsker at ungdommer skal oppleve og skjønne hvor viktig deres stemme er for samfunnet, og dermed inspireres til aktivt medborgerskap.

Målet for konferansen Ly for Stormen er å fremheve hvilke utfordringer ytringsfriheten møter i et kunstnerisk perspektiv – og hvilke muligheter som ligger i kunsten som verktøy i ytringsfrihetens tjeneste. Målgruppe er ungdom i videregående skole, konferansedeltakere som er opptatt av ytringsfrihet: https://norgeitusenaar.no/#norge_i_tusen_aar

Andre aktiviteter:

Dramaserien Adogit

Tre norske filmselskaper står bak arbeidet med forskning, utvikling og produksjon av en TV-serie basert på historiene om Bjarkøy-slekten i Øyriket i Harstad kommune. Dette er selskapene FilmCamp AS i Målselv, Rein Film AS i Kirkenes/Oslo, og Fenes Film AS i Oslo/Trondheim som gjennom samarbeidet ønsker i størst mulig grad å få eierskap til og kunne styre utviklingsarbeidet. Historien og produksjonen forankres til selskapene og til regionen før man på et seinere tidspunkt søker nødvendig produksjonssamarbeid med større internasjonale aktører innen tung TV-serie produksjon. Den internasjonale anerkjente forfatteren og doktor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen Bergsveinn Birgisson har skrevet flere bøker om vikingtiden og middelalderen som har blitt oversatt til flere språk. Birgisson er engasjert som manusforfatter. https://www.adogit.com/

Pilegrim i Nord tar sikte på å få godkjent ei nasjonal pilegrimslei langs kysten fra Trondenes i Harstad kommune til Nidaros. Trondenes vil være starten på leia, og Trondenes/Bjarkøy-områdets vikingtid og middelalderhistorie vil være det historiske grunnlaget som dette bygges på. Foreløpig drives initiativet frem av Trondenes kirke/prosti: https://nordnorge.com/artikkel/halogalandsleia-verdens-nordligste-pilegrimsreise/

Kvæfjord kommune

Gjennom samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillig sektor skal Kvæfjord sin vikinghistorie bli synlig gjennom forskning, aktiviteter og arrangement. Lokal mat, lokal historie og lokale opplevelser skal gå som en rød tråd i jubileumsprogrammet, og gjennom disse hovedingrediensene skal det trekke linjer fra vikingtid og frem til i dag. Programinnholdet skal rette seg mot en bred målgruppe, men barn og unge skal vies spesiell oppmerksomhet. Gjennom forskning, kunnskapsdeling, aktiviteter og opplevelser skal jubileumsprogrammet gi Kvæfjord-samfunnet et fundament de kan bygge videre på i utviklingen av flere reiselivsprodukter, flere lokale matretter med basis i lokale råvarer og lokale kulturopplevelser med utgangspunkt i kommunens historie og kulturminner. I Kvæfjord er det gjort flere funn fra vikingtid, samt at også kommunens samiske historie og samenes viktige rolle som vikinghøvdingenes handelspartner vil være naturlig å løfte frem. https://www.visitharstad.com/tore-hunds-rike/kvaefjord

En hovedaktivitet i Kvæfjord kommunes program skal være familiespelet «Trond og Tyra på Trondenes» – et spel som forteller historien om Asbjørn Selsbane fra Trondenes. Oppsetningen av spelet er et stort samarbeidsprosjekt mellom Kvæfjord kommune og mange aktører innen nærings- og kulturliv i kommunen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089834322786

Oainnus Tore Hunds čehporis

Várdobáiki har gjennomført et prosjekt der Tore Hunds čehporis/reinskinnskrage ble laget. Prosjektet var forankret i Norge i 1000 år Nasjonaljubileet 2030 og i Várdobáiki museum. Målet var å formidle samenes samarbeid, posisjon og tilstedeværelse i vikingtiden. En referansegruppe fordypet seg i ulike tema som sammen var grunnlaget for valg av materialer og utforming av čehporisen. Dette arbeidet vil samles i artikler og gis ut som et eget nummer i Várdobáikis skriftserie Oainnus.

Les mer her: https://www.youtube.com/watch?v=rOilGedhRXk