Heldagsprogram og transportinformasjon i forbindelse med Festkonserten på Bjarkøy søndag 25. juni