Festgudstjeneste i Bjarkøy kirke 25. juni kl 1430

Velkommen til festgudstjeneste i Bjarkøy kirke lørdag 25. juni kl 1430. Vi får storfint besøk av biskop i Nidaros, Herborg Finset, biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland, preses Olav Fykse Tveit og vår egen sokneprest Anette Eneberg. Koret Vàrdobiegga og Grytøy mannskor medvirker også. Gudstjenesten vil foregå på samisk og norsk. Organist i Vågsfjord menighet, Ola Johannes Aadland, har det musikalske ansvaret i samarbeid med korene. Dette blir en historisk dag!

Festkonsert i Tore Hunds rike

Søndag 25. juni kl 18 blir det storslått utendørs konsert i Nergårdsvika på Bjarkøy! Dette er det største arrangementet vi byr på i jubileumsåret. Hærens musikkorps er hovedsamarbeidspartner og konserten er en del av Festspillene i Nord-Norges program. KONSERTEN ER UTSOLGT

Foto: Øivind Arvola

RESSURSER OG RIKDOM

Av Arne Håkonseth, prost i Trondenes


Ved årsskiftet ser vi gjerne tilbake, og der er kavalkader for både det ene og det andre. Det er interessant å se slike oppsummeringer, de gir oversikt og vi kan se sammenhenger som vi har gått glipp av mens ting sto på. Det er ikke til å stikke under en stol at det i 2022 har vært en del vanskelige saker å henge seg opp i. Krigen i Ukraina er nærliggende å nevne. Og så er jeg skuffa over at ingen har tatt politisk lederskap for å forberede oss på et annerledes liv i møte med klima- og naturkrisa som truer liv og velferd for kommende generasjoner. Fremdeles ser vi ut til å tru at vi kan opprettholde forbruket og samtidig berge kloden. Det holder jeg for å være naivt. Mange har fått svekka økonomien sin det siste året, og utfordringa blir å styre nedgangen slik at det ikke går mest ut over de som fra før av har det knapt. For vi er nødt til å skru igjen noen kraner, om vi vil forvalte jordas ressurser til beste for kommende generasjoner.


La oss likevel ta imot det nye året som en ressurs og en rikdom. Det kommer til oss med nye muligheter. Dette året er vi i vår region arena for årets markering av «Nasjonaljubileet Norge i tusen år». Det kommer til å skje nokså mye i ramma av «Tore Hunds rike», som er navnet på dette årets markering. Overskrift er «ressurser og rikdom», og vi vil holde fram vår del av historia fra 1020-åra og i fortsettelsen, samtidig som vi arbeider med de spørsmåla som er formulert for heile jubileumsmarkeringa fram mot år 2030: Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet? Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig? Hvordan forstår og definerer vi oss sjøl i møte med andre? Hva tar vi med oss fra fortida og hva leverer vi videre? Hvordan former vi et samfunn i spenninga mellom tradisjon og fornyelse?


Dette er gode spørsmål å reflektere over. De er et nasjonsjubileum verdig. Vi ønsker ikke ei nasjonalistisk feiring av oss sjøl og vår egen fortreffelighet, som vi må verne om i møte med fremmede folk og tanker. Men vi vil reflektere over hva som skal til for å bygge gode fellesskap og finne ut hvordan vi skal forholde oss til det vi har med oss i tradisjonen vår. Den kristne og humanistiske arven vår, som Grunnloven fastslår som nasjonens verdigrunnlag, hva innebærer den og hvordan skal vi forvalte den? Den såkalte kristenretten som kongen fikk stadfesta på Mostratinget i 1024, hva brakte den inn i lovgrunnlaget vårt som vi bør verne om den dag i dag? Kampen om ressurser og rikdom som Asbjørn Sigurdsson fra Trondenes, han som blei Sels bane, var innblanda i da han måtte hente korn fra onkelen Erling Skjalgsson på Sola, hva kan den lede til av tanker om rettferdig fordeling av jordas ressurser i vår tid?


La oss bruke 2023 til samtaler om slikt og anna som kan gjøre oss til et sterkt fellesskap som åpent tar imot alle som vil komme til oss og bidra til å bygge et samfunn der vi forvalter ressurser og rikdom til beste for fellesskapet og for framtidas generasjoner.

Jubileumsprogram 2023

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe. Allerede høsten 2022 startet vi med tverrfaglige undervisningsopplegg om vår vikinghistorie i ungdomsskolene i Harstad. Vi fortsetter i 2023 og da blir også ungdommer i Kvæfjord og Tjeldsund kommuner med på opplegget. Vi stopper ikke der; undervisningsopplegget skal fortsette i årene fremover etter ønske fra skolene selv. Her er detaljene:

  • 6. trinn: Besøk og undervisningsopplegg på Trondenes Historiske senter i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken
  • 8. trinn: Tore Hunds čehporis – utarbeidet av Várdobáiki muséum
  • 9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap
  • 10. trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

Februar: Offisiell markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord?

April: 
24. april: Fagseminar på Trondenes Historiske senter.

27. april: Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag

Mai – august:
Jubileumsprogram med aktiviteter og arrangement i regionen for alle – i samarbeid Bjarkøy historielag, Visit Harstad, Sør-Troms museum, Pilegrim i nord – og mange flere samarbeidspartnere

17.-18. juni: Familiespelet Trond & Tyra på Borkenes, Kvæfjord

Søndag 25. juni:
1430: Festgudstjeneste i Bjarkøy kirke med blant annet biskop i Nidaros, Herborg Finset, koret Vàrdobiegga og Grytøy mannskor. Gudstjenesten vil foregå på samisk og norsk. Organist i Vågsfjord menighet, Ola Johannes Aadland, har det musikalske ansvaret for denne dagen i samarbeid med korene.

1800: Utendørs festforestilling på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge. 

7.-8. juli:
Øyrock, Bjarkøy

28.-30. juli:
Olsokdagene, Trondenes

Julie/august:
 I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Tjøtta på Helgeland

24.-27. august:
Grubleseminar, Trondenes kirke

September:
Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum

Oppstart av demenskor i regi av Harstad kulturskole

20.-21. september:
Nasjonal nettverkssamling, Norge i 1000 år, på Bjarkøy og Trondenes

Oktober, uke 42:
UNG-konferanse for 10. trinn i hele regionen

29. oktober – 5. november:
Trondenesdagene

Ungdommens Hærpil

Desember:
Formell avslutning av jubileumsåret

Foto: Sør-Troms museum

Harstadregionens jubileumsår har temaet RESSURSER OG RIKDOM. Vi skal markere vår regions rike historie knyttet til tiden før og etter slaget på Stiklestad i 1030. Tore Hunds rike skal løftes frem samtidig som vi skal ha fokus på nåtid og fremtid. Barn og unge er jubileets viktigste målgruppe. Allerede nå i høst har vi startet med tverrfaglige undervisningsopplegg om vår vikinghistorie i ungdomsskolene i Harstad. Vi fortsetter i 2023 og da blir også ungdommer i Kvæfjord og Tjeldsund kommuner med på opplegget. Vi stopper ikke der; undervisningsopplegget skal fortsette i årene fremover etter ønske fra skolene selv. Her er detaljene:

  • 6. trinn: Om vikingtid på Trondenes – i regi av Den Kulturelle skolesekken og Sør-Troms Museum
  • 7. trinn: Pilotprosjekt i samarbeid Den Skolesekken, Harstad kommune og Sør-Troms Museum
  • 8. trinn: Tore Hunds čehporis – utarbeidet av Várdobáiki muséum 

  • 9. trinn: Entreprenørskapsuke med fokus på nasjonaljubileet – utarbeidet av Ungt Entreprenørskap

  • 10. trinn: «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende/HT media

Februar: Offisiell markering av jubileumsåret med Entreprenørskapsuke for alle 9. klasser i Harstad kommune og Kvæfjord kommune. Tema for uka er tusenårsjubileets verdier og diskusjonen om hva regionen vår har vært, er i dag og skal være i fremtiden. Hva er viktig for de unge? Hva skal til for at de unge blir i nord?

April: 
24. april: Fagseminar på Trondenes Historiske senter.

27. april: Utgivelse av særhefte fra Harstad historielag

Mai – august:
Jubileumsprogram med aktiviteter og arrangement i regionen for alle – i samarbeid Bjarkøy historielag, Visit Harstad, Sør-Troms museum, Pilegrim i nord – og mange flere samarbeidspartnere

17.-18. juni: Familiespelet Trond & Tyra på Borkenes, Kvæfjord

Søndag 25. juni:
Utendørs festforestilling på Bjarkøy i samarbeid med Hærens musikkorps og Festspillene i Nord-Norge

Gudstjeneste i Bjarkøy kirke

7.-8. juli:
Øyrock, Bjarkøy

28.-30. juli:
Olsokdagene, Trondenes

Julie/august:
 I Tore Hunds kjølvann – Anna Rogde seiler til Tjøtta

24.-27. august:
Grubleseminar, Trondenes kirke

September:
Jubileumsopplegg for barnehagene rulles ut i hele Sør-Troms. Et samarbeid med Bok- og kulturbussen, Harstad kommune og Sør-Troms museum

Oppstart av demenskor i regi av Harstad kulturskole

20.-21. september:
Nasjonal nettverkssamling, Norge i 1000 år 

17. oktober:
UNG-konferanse for 10. trinn i hele regionen

29. oktober – 5. november:
Trondenesdagene

Ungdommens Hærpil

Desember:
Formell avslutning av jubileumsåret

Foto: Sør-Troms museum

Lekeelementer i vikingstil i Øyriket?

I samarbeid med FAU, elevrådet og konstituert rektor jobber vi i Tore Hunds rike for å utvide uteområdet ved Lundenes skole til en vikinglekepark. Dette er ønsket av elever og foreldre. Uteområdet har fått noe nytt lekeutstyr av Harstad kommune nå i høst. Nå ser vi på om vi kan få dette til å bli en vikinglekepark for alle. Det er bare å følge med!

Informasjonsmøte nr 2 på Bjarkøy

Torsdag 9. juni gjennomførte vi i prosjektet et nytt informasjonsmøte på Bjarkøy. Her fortalte vi om status for arbeidet og for jubileumsprogrammet for 2023. Renate Skredlund fortalte at Bondens Marked har planer om marked på Bjarkøy som en del av programmet. Zigurjon Einarsson fra Fenes Film fortalte om dramaserien som skal spilles inn i Øyriket.

Tore Hunds čehporis (skinnkrage)

Várdobáiki gjenskaper Tore Hunds čehporis (skinnkrage/fell). Målet med prosjektet er å formidle samisk tilstedeværelse, samfunn, tro, samhandling mm i vikingetiden. Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi han beskyttelse i slaget ved Stiklestad. Det viste seg å ikke være en kofte som beskrevet i bokmålsversjonen av Snorres saga, men en slags fell/kappe/krage som beskrevet i nynorskoversettelsen og også på originalspråket gammelislandsk.

Historien viser en utstrakt samhandling og kontakt mellom samene og nordmenn, og også at samene var viktige handelspartnere. Samenes tilstedeværelse og posisjon løftes i for liten grad opp i tradisjonell historieskriving, og dette ønsker Várdobáiki å gjøre noe med.

En ressursgruppe som har bestått av kunnskapsrike folk som til sammen har dekt mange fagfelt har jobbet frem resultatet. Ressursgruppen har bestått av Alf Ragnar Nielssen, Åsa Elstad, Dikka Storm og Maja Dunfjeld. Duojár/samisk håndverker som lager selve plagget er Ellen Berit Dalbakk.

 1. februar kl 12-15 på Várdobáiki blir det vernissage der Tore Hunds čehporis vises frem for første gang.

Illustrasjon: Alvin Jensvold

Orienteringsmøte på Bjarkøy

Lørdag 29. januar inviterte Bjarkøy historielag til et uformelt møte med Tore Hunds rike som tema. Prosjektleder Nina Dons-Hansen fortalte om arbeidet med jubileumsprogrammet for 2023. Frode Bygdnes fra Harstad historielag fulgte opp med å gi deltakerne et innblikk i den viktige historien vår region bærer på. Vi kommer gjerne igjen snart for en ny oppdatering:)

Visualisering av naustet til Tore Hund?

Arkeologer fra Tromsø museum og fylkeskommunen har både i 2019 og 2021 gjort utgravinger med resultater som beviser at sporene i terrenget i Nergårdsvika er fra stor-naustet til vikinghøvdingen Tore Hund. Funnene på Bjarkøy viser at naustet var over åtte meter høyt og har huset et skip som var større en både Oseberg- og Gokstadskipet. I arbeidet med Tore Hunds rike ønsker vi å påvirke slik at naustet blir visualisert, gjerne via din mobil når du kommer til Bjarkøy. Dette er det Troms og Finnmark fylkeskommune som må ta regi på og vi har utfordret fylkeskonservator Monica Dahl (bildet) på dette. Et lite skilt som bevitner det arkeologiske funnet er alt som er her i dag. Vi jobber nå for at historien må fortelles og synliggjøres enda bedre.

Lokalmatprodusenter skal løftes frem

I jubileumsåret 2023 ønsker vi å løfte frem lokalmatprodusenter i regionen som har sin unike historie og vi ønsker å hente frem kunnskapen om historisk mattradisjon. Dette skal vi gjøre i samarbeid med Bondens Marked midtre Hålogaland med daglig leder Renate Skredlund i spissen. 1. november møtte prosjektleder Nina Dons-Hansen flere representanter fra Bondens Marked på Flesnes. Her ble vi enige om å jobbe videre med ulike ideer og møtes igjen i januar 2022. Det planlegges fagseminar, produktutvikling og ikke minst – et eget Bondens vikingmarked på Bjarkøy i 2023!